Hôm nay, T.Bảy Tháng 12 16, 2017 6:09 pm

Múi giờ UTC + 7 Giờ

Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 6 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: Cài đặt Asetrisk 1.2 bằng Auto Script trên CentOS 4 or 5
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 2 26, 2010 2:23 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 2 26, 2010 2:05 am
Bài viết: 20
Tôi có một Auto Script tự động cài đặt Asterisk 1.2 với CentOS 4 và CentOS 5. Script này sẽ cài đặt như sau đây:
• Zaptel
• Libpri
• Asterisk
• Asterisk Addons
• Open Source G729 Codec

Trước khi chạy Script, bạn phải cài đặt một vài phần mềm cần thiết để biên dịch Asterisk.

cho CentOS 4:
yum install gcc kernel kernel-devel bison openssl-devel

cho CentOS 5:
yum install gcc kernel kernel-devel bison openssl-devel libtermcap-devel ncurses-devel

thay vì bạn sử dụng kernel-devel bạn sẽ dùng kernel-smp-devel nếu bạn đang sử dụng CPU Dual Processor.


Script cho CentOS 4

Trích dẫn:

1. #!/bin/sh
2. #Asterisk Download page
3. ZAPTEL="http://downloads.digium.com/pub/zaptel/releases/zaptel-1.2.25.tar.gz"
4. ASTERISK="http://downloads.digium.com/pub/asterisk/releases/asterisk-1.2.28.tar.gz"
5. ASTERISKADDONS="http://downloads.digium.com/pub/asterisk/releases/asterisk-addons-1.2.8.tar.gz"
6. #Asterisk Package
7. ZAPPACKAGE="zaptel-1.2.25.tar.gz"
8. ASTPACKAGE="asterisk-1.2.28.tar.gz"
9. ASTADDONSPACKAGE="asterisk-addons-1.2.8.tar.gz"
10.#Asterisk Folder
11.ZAPFOLDER="zaptel-1.2.25"
12.ASTFOLDER="asterisk-1.2.28"
13.ASTADDONSFOLDER="asterisk-addons-1.2.8"
14.##########Do not edit from here##################################################
15. #################################################################################
16.echo "Downloading and extracting zaptel and asterisk source"
17.cd /usr/src
18.wget $ZAPTEL
19.wget $ASTERISK
20.wget $ASTERISKADDONS
21.tar -zxvf $ZAPPACKAGE
22.tar -zxvf $ASTPACKAGE
23.tar -zxvf $ASTADDONSPACKAGE
24.
25.echo "Installing zaptel"
26.cd $ZAPFOLDER
27.make clean
28.make
29.make install
30.cd ..
31.
32.echo "Installing asterisk"
33.cd $ASTFOLDER
34.make clean
35.make
36.make install
37.make samples
38.cd ..
39.
40.echo "Installing lammp server"
41.echo "Installing rpmforge-release package"
42.wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/ ... f.i386.rpm
43.rpm -Uvh rpmforge-release-0.3.6-1.el4.rf.i386.rpm
44.yum --enablerepo=centosplus -y install httpd php php-gd php-mbstring php-mcrypt php-mysql mysql-client mysql-server mysql-devel phpmyadmin
45.
46.echo "Installing asterisk-addons"
47.cd $ASTADDONSFOLDER
48.make clean
49.make
50.make install
51.
52.echo "Loading ztdummy driver"
53.modprobe zaptel
54.modprobe ztdummy
55.
56.echo "adding rules to /etc/rc.local"
57.
58.echo "modprobe zaptel
59.modprobe ztdummy
60.asterisk -g" >> /etc/rc.local
61.
62.echo "Downloading open source g729 codec"
63.cd /usr/lib/asterisk/modules/
64.wget http://asterisk.hosting.lv/bin12/codec_ ... entium4.so
65.
66.echo "Running Asterisk"
67.asterisk -g
68.
69.echo "***********************************************************************"
70.echo "* INSTALLATION SUCCESSFUL *"
71.echo "***********************************************************************"
72.echo "* You can test if Asterisk installed successfully using *"
73.echo "* asterisk -ncrvvv and start configuring your dial plan *"
74.echo "***********************************************************************"
75.exit 0Script cho CentOS 5
Trích dẫn:
1.#!/bin/sh
2.#Asterisk Download page
3.ZAPTEL="http://downloads.digium.com/pub/zaptel/releases/zaptel-1.2.25.tar.gz"
4.ASTERISK="http://downloads.digium.com/pub/asterisk/releases/asterisk-1.2.28.tar.gz"
5.ASTERISKADDONS="http://downloads.digium.com/pub/asterisk/releases/asterisk-addons-1.2.8.tar.gz"
6.#Asterisk Package
7.ZAPPACKAGE="zaptel-1.2.25.tar.gz"
8.ASTPACKAGE="asterisk-1.2.28.tar.gz"
9.ASTADDONSPACKAGE="asterisk-addons-1.2.8.tar.gz"
10.#Asterisk Folder
11.ZAPFOLDER="zaptel-1.2.25"
12.ASTFOLDER="asterisk-1.2.28"
13.ASTADDONSFOLDER="asterisk-addons-1.2.8"
14.##########Do not edit from here##################################################
15.#################################################################################
16.echo "Downloading and extracting zaptel and asterisk source"
17.cd /usr/src
18.wget $ZAPTEL
19.wget $ASTERISK
20.wget $ASTERISKADDONS
21.tar -zxvf $ZAPPACKAGE
22.tar -zxvf $ASTPACKAGE
23.tar -zxvf $ASTADDONSPACKAGE
24.
25.echo "Installing zaptel"
26.cd $ZAPFOLDER
27.make clean
28.make
29.make install
30.cd ..
31.
32.echo "Installing asterisk"
33.cd $ASTFOLDER
34.make clean
35.make
36.make install
37.make samples
38.cd ..
39.
40.echo "Installing lammp server"
41.echo "Installing rpmforge-release package"
42.wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/ ... f.i386.rpm
43.rpm -Uvh rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm
44.yum -y install httpd php php-gd php-mbstring php-mcrypt php-mysql mysql-client mysql-server mysql-devel phpmyadmin
45.
46.echo "Installing asterisk-addons"
47.cd $ASTADDONSFOLDER
48.make clean
49.make
50.make install
51.
52.echo "Loading ztdummy driver"
53.modprobe zaptel
54.modprobe ztdummy
55.
56.echo "adding rules to /etc/rc.local"
57.
58.echo "modprobe zaptel
59.modprobe ztdummy
60.asterisk -g" >> /etc/rc.local
61.
62.echo "Downloading open source g729 codec"
63.cd /usr/lib/asterisk/modules/
64.wget http://asterisk.hosting.lv/bin12/codec_ ... entium4.so
65.
66.echo "Running Asterisk"
67.asterisk -g
68.
69.echo "***********************************************************************"
70.echo "* INSTALLATION SUCCESSFUL *"
71.echo "***********************************************************************"
72.echo "* You can test if Asterisk installed successfully using *"
73.echo "* asterisk -ncrvvv and start configuring your dial plan *"
74.echo "***********************************************************************"
75.exit 0


Để thực hiện Script này:
./install-asterisk-1.2.el5.sh

Nếu bạn chạy script này mà trả về lỗi sau:
sh/bin bad interpreter: No such file or directory

bạn hãy có gắn chạy nó như sau:
dos2unix install-asterisk-1.2.el5.sh

------o0o------
Download Script for CentOS 4


Download Script for CentOS 5


CHúc bạn thành công


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Cài đặt Asetrisk 1.2 bằng Auto Script trên CentOS 4 or 5
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 11 04, 2010 5:14 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Tư Tháng 1 06, 2010 10:25 am
Bài viết: 1
2 link đó không còn download được nữa bạn ơi !!!
Bạn up lại dùm nhé
Thanks...


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Cài đặt Asetrisk 1.2 bằng Auto Script trên CentOS 4 or 5
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 11 05, 2010 6:48 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
nguyenhoang_khtn đã viết:
2 link đó không còn download được nữa bạn ơi !!!
Bạn up lại dùm nhé
Thanks...

Bạn dowload lại đi, links đã được mình fixed lại rồi

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Cài đặt Asetrisk 1.2 bằng Auto Script trên CentOS 4 or 5
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 4 29, 2011 9:36 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Năm Tháng 4 14, 2011 8:38 am
Bài viết: 2
Sript chạy tốt,mình cũng đang nghiên cứu về lĩnh vực này,mới test cái script xong,chạy ok lắm bạn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Cài đặt Asetrisk 1.2 bằng Auto Script trên CentOS 4 or 5
Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 10 09, 2012 5:05 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 09, 2012 3:34 pm
Bài viết: 7
Làm thế nào chạy được 2 script trên vậy bạn?


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Cài đặt Asetrisk 1.2 bằng Auto Script trên CentOS 4 or 5
Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 10 09, 2012 10:55 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Ba Tháng 4 14, 2009 6:16 am
Bài viết: 114
linhsonit đã viết:
Làm thế nào chạy được 2 script trên vậy bạn?

Sau khi download file về bạn unrar thành file install.sh , bằng các nào đó bạn đưa file này vào Linux của bạn, hoăc bạn cũng có thể sử dụng vi hoặc nano để tạo file install.sh
sau khi có file install.sh trên linux của bạn rồi, bạn cấp quyền thực thi cho file install.sh vừa tạo
Trích dẫn:
chmod +x install.sh

và bạn run file install.sh
Trích dẫn:
./install.sh

_________________
Asterisk đem đến cho người sử dụng các tính năng và ứng dụng của hệ thống tổng đài PBX và cung cấp nhiều tính năng mà tổng đài PBX không có, như sự kết hợp giữa chuyển mạch VOIP và chuyển mạch TDM, đó là khả năng mở rộng đáp ứng nhu cầu cho từng ứng dụng…


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 6 bài viết ] 

Múi giờ UTC + 7 Giờ


Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


Bạn không thể tạo chủ đề mới.
Bạn không thể trả lời bài viết.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
Bạn không thể xóa những bài viết của mình.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Tìm với từ khóa:
Chuyển đến:  
cron
Powered by The Vietnam Asterisk User Group © 2008