Hôm nay, T.Bảy Tháng 2 24, 2018 9:13 pm

Múi giờ UTC + 7 Giờ

Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: Hơn 100 Phím Nóng Trong Windows
Gửi bàiĐã gửi: T.Bảy Tháng 10 13, 2012 10:11 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 4 17, 2009 11:28 am
Bài viết: 18
Mình thấy cái này hay post lên cho các bạn tham khảo nè :

Keyboard Shorcuts (Microsoft Windows)

  1. CTRL+C (Copy)
  2. CTRL+X (cắt)
  … 3. CTRL+V (dán)
  4. CTRL+Z (Hủy bỏ việc vừa làm - undo)
  5. DELETE (xóa)
  6. SHIFT+DELETE (Xóa mục đã chọn vĩnh viễn mà không đưa vào trong Thùng rác)
  7. CTRL while dragging an item (sao chép mục đã chọn)
  8. CTRL+SHIFT while dragging an item (Tạo một shortcut cho mục đã chọn)
  9. F2 key (Đổi tên mục được chọn)
  10. CTRL+RIGHT ARROW (Di chuyển dấu nháy đến đầu của từ kế tiếp)
  11. CTRL+LEFT ARROW (Di chuyển dấu nháy đến đầu của từ trước)
  12. CTRL+DOWN ARROW (Di chuyển dấu nháy đến đầu của đoạn tiếp theo)
  13. CTRL+UP ARROW (Di chuyển dấu nháy đến đầu của đoạn trước)
  14. CTRL+SHIFT với bất kỳ của các phím mũi tên (Đánh dấu một khối văn bản)
  SHIFT với bất kỳ của các phím mũi tên (Chọn nhiều hơn một mục trong một cửa sổ hoặc trên màn hình desktop, hoặc chọn văn bản trong một tài liệu)
  15. CTRL+A (chọn tất cả)
  16. F3 key (Tìm kiếm một tập tin hoặc một thư mục)
  17. ALT+ENTER (Xem các thuộc tính mục được chọn)
  18. ALT+F4 (Đóng mục hoạt động, hoặc thoát khỏi chương trình hoạt động)
  19. ALT+ENTER (Hiển thị các thuộc tính của đối tượng được chọn)
  20. ALT+SPACEBAR (Mở trình đơn phím tắt cho cửa sổ đang hoạt động)
  21. CTRL+F4 (Đóng tài liệu hiện hoạt trong chương trình mà cho phép bạn có nhiều tài liệu mở cùng một lúc)
  22. ALT+TAB (Chuyển đổi giữa các mục đang mở)
  23. ALT+ESC (Chu kỳ thông qua các mục trong thứ tự mà chúng đã được mở)
  24. F6 key (Chu kỳ thông qua các khoản mục trong màn hình của một cửa sổ hoặc trên desktop)
  25. F4 key (Hiển thị danh sách thanh Địa chỉ trong My Computer hoặc Windows Explorer)
  26. SHIFT+F10 (Hiển thị các trình đơn phím tắt cho item đã chọn)
  27. ALT+SPACEBAR (Hiển thị các trình đơn hệ thống cửa sổ đang hoạt động)
  28. CTRL+ESC (Hiển thị menu Start)
  29. ALT+ Chữ cái gạch chân trong một menu (Hiển thị menu tương ứng) Chữ gạch dưới trong tên lệnh trên một trình đơn mở (Thực hiện các lệnh tương ứng)
  30. F10 key (Kích hoạt thanh menu trong chương trình hoạt động)
  31. RIGHT ARROW (Mở menu tiếp theo bên phải, hoặc mở một menu con)
  32. LEFT ARROW (Mở menu bên trái, hoặc đóng một menu con)
  33. F5 key (Cập nhật các cửa sổ đang hoạt động)
  34. BACKSPACE (Xem thư mục trên một cấp trong My Computer hoặc Windows Explorer)
  35. ESC (Hủy bỏ các tác vụ hiện hành)
  36. SHIFT khi bạn đưa một đĩa CD-ROM vào ổ đĩa CD-ROM (Ngăn không cho đĩa CD-ROM tự động chạy)

Phím tắt Hộp thoại

  1. CTRL+TAB (Di chuyển tiếp qua các tab)
  2. CTRL+SHIFT+TAB (Di chuyển lùi lại qua các tab)
  3. TAB (Di chuyển tiếp qua các tùy chọn)
  4. SHIFT+TAB (Di chuyển lùi qua các tùy chọn)
  5. ALT+Underlined letter (Thực hiện các lệnh tương ứng hoặc chọn tùy chọn tương ứng)
  6. ENTER (Thực hiện các lệnh cho các tùy chọn hoạt động hoặc nút)
  7. SPACEBAR (Chọn hoặc bỏ chọn nếu các tùy chọn hoạt động là một box)
  8. Arrow keys (Chọn một nút nếu tùy chọn hoạt động là một nhóm các nút lựa chọn)
  9. F1 key (hiển thị trợ giúp)
  10. F4 key (Hiển thị các mục trong danh sách hoạt động)
  11. BACKSPACE (Mở một thư mục một mức nếu một thư mục được chọn trong Save As hoặc Mở hộp thoại)

Microsoft Natural Keyboard Shortcuts

  1. Windows Logo (Display or hide the Start menu)
  2. Windows Logo+BREAK (Display the System Properties dialog box)
  3. Windows Logo+D (Display the desktop)
  4. Windows Logo+M (Minimize all of the windows)
  5. Windows Logo+SHIFT+M (Restorethe minimized windows)
  6. Windows Logo+E (Open My Computer)
  7. Windows Logo+F (Search for a file or a folder)
  8. CTRL+Windows Logo+F (Search for computers)
  9. Windows Logo+F1 (Display Windows Help)
  10. Windows Logo+ L (Lock the keyboard)
  11. Windows Logo+R (Open the Run dialog box)
  12. Windows Logo+U (Open Utility Manager)
  13. Accessibility Keyboard Shortcuts
  14. Right SHIFT for eight seconds (Switch FilterKeys either on or off)
  15. Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN (Switch High Contrast either on or off)
  16. Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK (Switch the MouseKeys either on or off)
  17. SHIFT five times (Switch the StickyKeys either on or off)
  18. NUM LOCK for five seconds (Switch the ToggleKeys either on or off)
  19. Windows Logo +U (Open Utility Manager)
  20. Windows Explorer Keyboard Shortcuts
  21. END (Display the bottom of the active window)
  22. HOME (Display the top of the active window)
  23. NUM LOCK+Asterisk sign (*) (Display all of the subfolders that are under the selected folder)
  24. NUM LOCK+Plus sign (+) (Display the contents of the selected folder)
  25. NUM LOCK+Minus sign (-) (Collapse the selected folder)
  26. LEFT ARROW (Collapse the current selection if it is expanded, or select the parent folder)
  27. RIGHT ARROW (Display the current selection if it is collapsed, or select the first subfolder)

Shortcut Keys for Character Map

After you double-click a character on the grid of characters, you can move through the grid by using the keyboard shortcuts:
  1. RIGHT ARROW (Move to the rightor to the beginning of the next line)
  2. LEFT ARROW (Move to the left orto the end of the previous line)
  3. UP ARROW (Move up one row)
  4. DOWN ARROW (Move down one row)
  5. PAGE UP (Move up one screen at a time)
  6. PAGE DOWN (Move down one screen at a time)
  7. HOME (Move to the beginning of the line)
  8. END (Move to the end of the line)
  9. CTRL+HOME (Move to the first character)
  10. CTRL+END (Move to the last character)
  11. SPACEBAR (Switch between Enlarged and Normal mode when a character is selected)

Microsoft Management Console (MMC)

Main Window Keyboard Shortcuts

  1. CTRL+O (Open a saved console)
  2. CTRL+N (Open a new console)
  3. CTRL+S (Save the open console)
  4. CTRL+M (Add or remove a console item)
  5. CTRL+W (Open a new window)
  6. F5 key (Update the content of all console windows)
  7. ALT+SPACEBAR (Display the MMC window menu)
  8. ALT+F4 (Close the console)
  9. ALT+A (Display the Action menu)
  10. ALT+V (Display the View menu)
  11. ALT+F (Display the File menu)
  12. ALT+O (Display the Favorites menu)

MMC Console Window Keyboard Shortcuts

  1. CTRL+P (Print the current page or active pane)
  2. ALT+Minus sign (-) (Display the window menu for the active console window)
  3. SHIFT+F10 (Display the Action shortcut menu for the selected item)
  4. F1 key (Open the Help topic, if any, for the selected item)
  5. F5 key (Update the content of all console windows)
  6. CTRL+F10 (Maximize the active console window)
  7. CTRL+F5 (Restore the active console window)
  8. ALT+ENTER (Display the Properties dialog box, if any, for theselected item)
  9. F2 key (Rename the selected item)
  10. CTRL+F4 (Close the active console window. When a console has only one console window, this shortcut closes the console)

Remote Desktop Connection Navigation

  1. CTRL+ALT+END (Open the Microsoft Windows NT Security dialog box)
  2. ALT+PAGE UP (Switch between programs from left to right)
  3. ALT+PAGE DOWN (Switch between programs from right to left)
  4. ALT+INSERT (Cycle through the programs in most recently used order)
  5. ALT+HOME (Display the Start menu)
  6. CTRL+ALT+BREAK (Switch the client computer between a window and a full screen)
  7. ALT+DELETE (Display the Windows menu)
  8. CTRL+ALT+Minus sign (-) (Place a snapshot of the active window in the client on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing PRINT SCREEN on a local computer.)
  9. CTRL+ALT+Plus sign (+) (Place asnapshot of the entire client window area on the Terminal server clipboardand provide the same functionality aspressing ALT+PRINT SCREEN on a local computer.)

Microsoft Internet Explorer Keyboard Shortcuts

  1. CTRL+B (Open the Organize Favorites dialog box)
  2. CTRL+E (Open the Search bar)
  3. CTRL+F (Start the Find utility)
  4. CTRL+H (Open the History bar)
  5. CTRL+I (Open the Favorites bar)
  6. CTRL+L (Open the Open dialog box)
  7. CTRL+N (Start another instance of the browser with the same Web address)
  8. CTRL+O (Open the Open dialog box,the same as CTRL+L)
  9. CTRL+P (Open the Print dialog box)
  10. CTRL+R (Update the current Web page)
  11. CTRL+W (Close the current window)


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 

Múi giờ UTC + 7 Giờ


Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


Bạn không thể tạo chủ đề mới.
Bạn không thể trả lời bài viết.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
Bạn không thể xóa những bài viết của mình.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Tìm với từ khóa:
Chuyển đến:  
cron
Powered by The Vietnam Asterisk User Group © 2008