Hôm nay, CN Tháng 2 18, 2018 11:57 am

Múi giờ UTC + 7 Giờ

Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 43 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp
Người gửi Nội dung
 Tiêu đề bài viết: Hướng Dẫn Setup Config Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống by Cacti
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 7 09, 2010 1:59 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
1. Giới thiệu về CACTI

Như chúng ta biết Linux là hệ điều hành máy chủ tuyệt vời, nhưng theo dõi máy chủ Linux của bạn thì đó có nhiều kinh nghiệm và kiến thức nhất định để có thể nắm bắt và xử lý các vấn đề của hệ thống.
Có nhiều công cụ mạnh cho việc quản lý và giám sát mạng hiện nay, chẳng hạn như MRTG, các Multi Router Traffic Grapher, nhưng cài đặt và xem hiểu được chúng là không dễ dàng cho người mới tiếp cận Linux. Nhưng Cacti - một chương trình đồ họa cho các thống kê mạng, được thiết kế để dễ dàng cho cả những bạn mới lần đầu làm việc với hệ thống, nó tương đối dễ sử dụng cho các quản trị viên mạng dù là bạn mới làm chưa có nhiều kinh nghiệm.

Cacti là một Network Graphing Tool tương tự như MRTG. thu thập dữ liệu SNMP và các dữ liệu khác nhau (chẳng hạn như tải của hệ thống, tình trạng liên kết mạng, không gian đĩa cứng, đăng nhập người dùng vv) thành một RRD. RRD là viết tắt của Round Robin Database, là một hệ thống để lưu trữ và hiển thị thời gian, dữ liệu, băng thông mạng, nhiệt độ, và trung bình tải máy chủ.


2. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Cacti

Yêu cầu phần mềm:

1. MySQL Server : lưu trữ dữ liệu của cacti.
2. NET-SNMP server - SNMP (Simple Network Management Protocol) là một giao thức dùng cho quản trị mạng.
3. PHP with net-snmp module - Truy xuất vào dữ liệu SNMP bởi PHP.
4. Apache / lighttpd / ngnix webserver : Web server để thể hiện giao diện đồ thị được tạo ra bởi PHP và RRDTOOL.

Các gói cần có cho RRDTOOL:

- pango-devel
- libxml2-devel
- ruby ruby-devel

Hình ảnh

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 8 20, 2010 7:32 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
Cài NET-SNNMP
Trích dẫn:
#yum -y install net-snmp-utils php-snmp net-snmp-libs


Cài MySQL
Trích dẫn:
#yum -y install mysql-server mysql


Cấu hình MySQL database cho Cacti

cài đặt password cho mysql root user
Trích dẫn:
#mysqladmin -u root password NEWPASSWORD


tạo database cho Cacti
Trích dẫn:
# mysql -u root -p -e 'create database cacti'


Tạo và cấp quyền cho user cacti trên database cacti với password là 123456
Trích dẫn:
# mysql -u root -p

mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO cacti@localhost IDENTIFIED BY '123456';
mysql> FLUSH privileges;
mysql> exit


Cài đặt SNMP
Trích dẫn:
#yum install net-snmp-utils php-snmp net-snmp-libs


Cấu hình snmp
Trích dẫn:
#vi /etc/snmp/snmpd.conf


Bạn thay đổi và thêm nội dung sau vào SNMP (xem snmpd.conf để biết thêm chi tiết)
Trích dẫn:
rocommunity 123456
syslocation "Asterisk Vietnam"
proc mountd
proc ntalkd 4
disk / 10000
load 12 14 14


Bạn lưu file snmpd.conf và đóng lại, sau đó start snmpd và bật snmpd service:
Trích dẫn:
#/etc/init.d/snmpd start
#chkconfig snmpd on


Cài đặt rrdtool
Trích dẫn:
#wget http://packages.sw.be/rrdtool/rrdtool-1 ... f.i386.rpm
#wget http://packages.sw.be/rrdtool/perl-rrdt ... f.i386.rpm
#wget http://packages.sw.be/rrdtool/rrdtool-d ... f.i386.rpm

rpm -ivh rrdtool-1.2.18-1.el5.rf.i386.rpm perl-rrdtool-1.2.18-1.el5.rf.i386.rpm rrdtool-devel-1.2.18-1.el5.rf.i386.rpm


Cài đặt CACTI
Trích dẫn:
#wget http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.7g.tar.gz
#tar -zvxf cacti-0.8.7g.tar.gz -C /var/www/html/
#cd /var/www/html/
#mv cacti-0.8.7g cacti


Hoặc bạn có thể cài bằng yum
Trích dẫn:
yum -y install cacti


Tạo MySQL database cho cacti với database name là cacti
Trích dẫn:
#mysqladmin --user=root --password=password create cacti


Import cacti database mặc định từ cacti.sql trong thư mục cacti

Trích dẫn:
#mysql --user=root --password=password cacti < cacti.sql


Edit lại nội dung file include/config.php cho đúng với username và database của hệ thống của bạn.
Trích dẫn:
#cd /var/www/html/cacti/include
#vi config.php

Thay đổi nội dung trong file config.php :
Trích dẫn:
$database_default = "cacti";
$database_hostname = "localhost";
$database_username = "cacti";
$database_password = "123456";


Bạn add thêm dòng sau đây vào /etc/crontab
Trích dẫn:
#vi /etc/crontab

thêm nội dung như sau :

*/5 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1


Hoàn tất quá trình cài đặt Cacti.

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống
Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 8 23, 2010 9:47 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
Cấu hình Web Cacti

Bạn truy cập vào webcacti http://ipwebserver/cacti
username : admin
password : admin

Hình ảnh

Sau khi đăng nhập thành công web cacti sẽ có như sau , và theo hướng dẫn bạn làn lượt thực hiện các bước:

+ Create devices for network
+ create graphs for your new devices
+ view your new graphs

Hình ảnh

Bước 1 - create devices for network
Bạn chọn menu Devices và bấm chọn nút add để thêm 1 thiết bị cần giám sát vào dữ liệu Cacti

Hình ảnh

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống
Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 8 29, 2010 10:16 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
- bạn phải cấu hình snmp trên windows xp :

+ Start -> Run -> services.msc enter -> chọn properties cho snmp service.

Hình ảnh

- trên web cacti Add New device là một máy trạm Windows XP
+ Description : name mà bạn cần thể hiện của host
+ Hostname : ip hoặc hostname của máy trạm
+ Host template : có thể chọn None hoặc template có sẳn ví dụ ở đây là windows xp.

+ Downed Device Detection : phương pháp được cacti sử dụng để lấy thông tin là SNMP
+ SNMP version : version 1
+ SNMP Community : 123456 ( được setup trên SNMP Service của host)

Sau khi hoàn tất các bước trên bạn chọn Save để hoàn tất việc Add thêm device mới.

Hình ảnh

- Bạn chọn những data mà bạn cần monitor và add vào danh sách, sau đó bấm chọn Save để hoàn tất quá trình add new devices.

Hình ảnh

- Sau khi tạo xong New Device chúng ta bấm chọn *Create Graphs for this Host để tạo graphic cho những data thu thập được của device này, chúng ta chỉ nên chọn những dữ liệu thông số thiết bị nào mà chúng ta cần quan tâm để tạo Graph cho nó mà thôi.

Hình ảnh
- Bạn chọn mục In/Out Bytes with Total Bandwidth
Hình ảnh

Chúng ta vừa hoàn thành quá trình add máy trạm windows xp vào danh sách thiết bị thu thập của Cacti.

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống
Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 8 29, 2010 10:19 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
Add thêm một thiết bị Switch Cisco 2950
+ cấu hình snmp trên Cisco 2950
Trích dẫn:
cisco#configure terminal
sử dụng câu lệnh sau để enable Read-only với community string là public
cisco(config)#snmp-server community public RO

+ download template của cisco 2950 :
Trích dẫn:

Hình ảnh


Add thêm một máy chủ Windows 2003


Add thêm một máy chủ Linux.Bạn có thể tham khảo download tất cả CACTI TEMPLATE

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 10 07, 2010 10:12 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
Sau khi có các devices của hệ thống mạng của bạn, bạn cần xây dựng sơ đồ hình tree để thể hiện tất cả các dữ liệu thu thập hệ thống lại cho dễ quản lý

- Trong cửa sổ web Console chúng ta chọn mục Graphic Trees để xây dựng sơ đồ hình cây cho các dữ liệu Graph hệ thống của chúng ta.
+ tuỳ theo tính năng và cách thiết kế hệ thống của bạn mà bạn quyết định xây dựng sơ đồ Trees cho hệ thống của bạn như thế nào, ở đây CMT chỉ ví dụ demon một hệ thống bao gồm các máy trạm Windows, các máy chủ linux, các thiết bị mạng, được xây dựng sơ đồ hình tree như sau:

Hình ảnh

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Cacti Script and Template
Gửi bàiĐã gửi: T.Bảy Tháng 3 19, 2011 6:08 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
Do Cacti monitor được rất nhiều hệ thống thông qua SNMP, chúng ta sẽ chỉ nêu 1 số Script và Template tham khảo cho các hệ thống thông dụng :

Apache stats Template

Hình ảnh

Host Template XML for cacti 087b and upCorrects a Problem with Thread Graph
Cacti 0.87b Host Template Webserver Apache

gzipped perl script to be placed at &lt;path_cacti&gt;/scripts/****
ws apachestats

The Webserber Host Template XML Import this one at least using Version cacti 0.8.6g
Cacti host template webserver apache

BIND 9 Statistics Template

Bind 9.7 template

Cài đặt:

1) Unzip
2) Import XML file to cacti
3) add in snmpd.conf on bind server this: extend .1.3.6.1.4.1.18689.0.1 dnscache-stats /root/bin/runstats.sh
4) copy runstats.sh and **** to /root/bin on bind server, make them executable and make sure named.stats is in /var/cache/bind (this one I changed to other directory, editing runstats.sh)
5) copy bind-stats.sh to <path_cacti>/scripts/


IIS - WWW Graph templates

Connection Graph template + dependencies
cacti graph template iis connection statistics

Session Graph template + dependencies
cacti graph template iis attemps statistics

Network Graph template + dependencies
cacti graph template iis network statistics

Request Graph template + dependencies
cacti graph template iis request statistics

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Download Hướng Dẫn Setup Config Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống by Cacti

Tài liệu tham khảo :

Cacti 0.8 Beginners Guide

Hình ảnh

Download

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Setup Config Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống by C
Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 3 23, 2011 1:19 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Tư Tháng 3 23, 2011 1:14 am
Bài viết: 2
chào mọi người ! mình đã cài đặt tới bước cấu hình web nhưng khi chạy web cacti thì nó lên như hình dưới , bạn nào có cách giải quyết giúp mình với !

Hình ảnh


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Setup Config Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống by C
Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 3 23, 2011 8:42 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Tư Tháng 3 23, 2011 1:14 am
Bài viết: 2
đã tìm ra lỗi ^^ do khi import csdl chưa vào đc mysql có thể cài thêm phpmyadmin để dễ quản lý hơn!


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Setup Config Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống by C
Gửi bàiĐã gửi: T.Năm Tháng 3 24, 2011 7:21 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
hoanglongvina đã viết:
đã tìm ra lỗi ^^ do khi import csdl chưa vào đc mysql có thể cài thêm phpmyadmin để dễ quản lý hơn!

thanks bạn đã report, cmt nghĩ là sau này 1 ai đó khi gặp problem này sẽ thấy bài viết của bạn thật hữu ích.
Giờ bạn bắt đầu việc tiến hành cấu hình snmp lấy dữ liệu từ các thiết bị cũng như máy chủ của hệ thống của bạn. bạn tham khảo từ forum cacti.net sẽ có nhiều template.

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Setup Config Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống by C
Gửi bàiĐã gửi: CN Tháng 5 15, 2011 4:45 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: CN Tháng 5 15, 2011 4:05 pm
Bài viết: 3
E cũng đang tìm hiểu về phần này. Nhưng không hiểu lắm. Các a có thể hướng dẫn cụ thể cho e cách add máy trạm Ubuntu desktop vào danh sách thiết bị thu thập của Cacti được không ạ? Không hiểu sao e add vào thì bị cảnh báo SNMP lỗi như thế này ạ:


Tập tin đính kèm:
dgsg.JPG
dgsg.JPG [ 57.92 KiB | Đã xem 24550 lần. ]
Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Setup Config Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống by C
Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 5 16, 2011 9:44 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 8 28, 2010 2:28 pm
Bài viết: 1075
nguyenminh đã viết:
E cũng đang tìm hiểu về phần này. Nhưng không hiểu lắm. Các a có thể hướng dẫn cụ thể cho e cách add máy trạm Ubuntu desktop vào danh sách thiết bị thu thập của Cacti được không ạ? Không hiểu sao e add vào thì bị cảnh báo SNMP lỗi như thế này ạ:

Bạn cài và cấu hình snmp cho máy trạm Ubuntu chưa ?

bạn có thể cài snmp trên máy trạm Ubuntu :

Trích dẫn:
root@asterisk:~# sudo apt-get install snmpd


Config snmp :

bạn đổi tên file /etc/snmp/snmpd.conf

Trích dẫn:
mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.tmp


Tạo file config mới /etc/snmp/snmpd.conf bao gồm nội dung sau :

Trích dẫn:
rocommunity public
syslocation "asterisk.vn"
syscontact camaptrang@asterisk.vn

_________________
Cung cấp Server, thiết bị linh kiện mạng và voip với nguồn nhập USA về bảo đảm về chất lượng và giá cả lẫn dịch vụ hỗ trợ.
Liên hệ: phong.le@asterisk.vn - 0983077440
http://www.servergiare.com.vn


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Setup Config Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống by C
Gửi bàiĐã gửi: T.Ba Tháng 5 17, 2011 11:42 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: CN Tháng 5 15, 2011 4:05 pm
Bài viết: 3
Hi, cảm ơn anh. Theo hướng dẫn của anh, e đã làm được. Nhưng mà anh ơi, tại sao templates sau khi import vào lại không hiển thị lên (dù nó không báo lỗi gì) ạ?. E xem mấy cái graph trong đó không hiểu gì hết. :(


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Setup Config Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống by C
Gửi bàiĐã gửi: T.Sáu Tháng 5 20, 2011 10:21 am 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: CN Tháng 5 15, 2011 4:05 pm
Bài viết: 3
Anh camaptrang ơi, anh có thể chỉ cho em cách đọc ý nghĩa graph trong đó được không ạ? Có tài liệu nào nói đến vấn đề này không anh? Em đã vào trang chủ của Cacti nhưng không thấy có. Cảm ơn anh nhiều.


Đầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
 Tiêu đề bài viết: Re: Hướng Dẫn Setup Config Quản Lý và Giám Sát Hệ Thống by C
Gửi bàiĐã gửi: T.Tư Tháng 7 20, 2011 10:15 pm 
Ngoại tuyến

Ngày tham gia: T.Tư Tháng 7 20, 2011 10:03 pm
Bài viết: 1
Hi Anh Camaptrang,

Anh có thử chứ năng xuất dữ liệu monitor ra excel trên cacti chưa ?

Khi em chọn xuất ra excel thì start và end date đều vào năm 1970 nên không hề có dữ liệu ... tìm mãi mà không ra chỗ để edit ngày tháng ... hic

Trích dẫn:
Title: 'USG1 - Traffic - 192.168.3.254 (eth6)'
Vertical Label: 'bits per second'
Start Date: 1/1/1970 7:00
End Date: 1/1/1970 7:00
Step:
Total Rows:
Graph ID: 10
Host ID: 3

DateĐầu trang
 Xem thông tin cá nhân  
 
Hiển thị bài viết cách đây:  Sắp xếp theo  
Tạo chủ đề mới Gửi bài trả lời  [ 43 bài viết ]  Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế tiếp

Múi giờ UTC + 7 Giờ


Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.


Bạn không thể tạo chủ đề mới.
Bạn không thể trả lời bài viết.
Bạn không thể sửa những bài viết của mình.
Bạn không thể xóa những bài viết của mình.
Bạn không thể gửi tập tin đính kèm.

Tìm với từ khóa:
Chuyển đến:  
cron
Powered by The Vietnam Asterisk User Group © 2008