The Vietnam Asterisk User Group
http://www.asterisk.vn/forum/

Lỗi khi cài NAGIOS
http://www.asterisk.vn/forum/viewtopic.php?f=18&t=661
Trang 1 trên 1

Người gửi:  vodanh112 [ T.Ba Tháng 8 14, 2012 3:04 pm ]
Tiêu đề bài viết:  Lỗi khi cài NAGIOS

Chào tất cả các bạn!
Hiện tại mình đang tìm hiểu và cài đặt hệ thống NAGIOS trên máy chủ Linux, mình đã cài được rồi nhưng khi chạy ra giao diện thì có thông báo lỗi sau:
It appears as though you do not have permission to view information for any of the hosts you requested...
If you believe this is an error, check the HTTP server authentication requirements for accessing this CGI
and check the authorization options in your CGI configuration file.
Mình đã serch nhưng vẫn chưa sửa được, vì vậy mình muốn hỏi có bạn nào biết cách sửa thì có thể giúp mình ko?
Thank all!
P/s: Mình dùng CentOS 6

Người gửi:  linux_vn [ T.Tư Tháng 8 15, 2012 7:48 am ]
Tiêu đề bài viết:  Re: Lỗi khi cài NAGIOS

vodanh112 đã viết:
Chào tất cả các bạn!
Hiện tại mình đang tìm hiểu và cài đặt hệ thống NAGIOS trên máy chủ Linux, mình đã cài được rồi nhưng khi chạy ra giao diện thì có thông báo lỗi sau:
It appears as though you do not have permission to view information for any of the hosts you requested...
If you believe this is an error, check the HTTP server authentication requirements for accessing this CGI
and check the authorization options in your CGI configuration file.
Mình đã serch nhưng vẫn chưa sửa được, vì vậy mình muốn hỏi có bạn nào biết cách sửa thì có thể giúp mình ko?
Thank all!
P/s: Mình dùng CentOS 6


1. Bạn đã khai báo Authorized trong cgi.cfg ?

nếu chưa thì bạn edit file cgi.cfg
Trích dẫn:
use_authentication=1

authorized_for_all_host_commands=username
authorized_for_all_hosts=username
authorized_for_all_service_commands=username
authorized_for_all_services=username
authorized_for_configuration_information=username
authorized_for_system_commands=username
authorized_for_system_information=username


2. Sửa trong file /etc/httpd/conf.d/nagios.conf

Trích dẫn:
<Directory "/usr/lib/nagios/cgi">
  # SSLRequireSSL
  Options ExecCGI
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
  # Order deny,allow
  # Deny from all
  # Allow from 127.0.0.1
  AuthName "Nagios Access"
  AuthType Basic
  AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd.users
  Require valid-user
</Directory>

Alias /nagios "/usr/share/nagios"

<Directory "/usr/share/nagios">
  # SSLRequireSSL
  Options None
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
  # Order deny,allow
  # Deny from all
  # Allow from 127.0.0.1
  AuthName "Nagios Access"
  AuthType Basic
  AuthUserFile /etc/nagios/htpasswd.users
  Require valid-user
</Directory>


3. tạo tập tin htpasswd.users với account username như trong khai báo Autho của cgi.cfg

Trích dẫn:
htpasswd -c /etc/nagios/htpasswd.users username


restart lại NAGIOS services

Người gửi:  vodanh112 [ T.Tư Tháng 8 15, 2012 9:31 am ]
Tiêu đề bài viết:  Re: Lỗi khi cài NAGIOS

Thank you! :P :P :P
Mình đã sửa được! :D

Trang 1 trên 1 Múi giờ UTC + 7 Giờ
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/